Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 44

Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki


230 przedszkolaków z gminy Debrzno odwiedziło Eksperymentarium w Chojnicach!
Z wielką radością odkrywali ciekawostki tego miejsca i uczestniczyli w warsztatach. Łącznie 11 wycieczek odbyło się w ramach projektu  "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" i uczestniczyły w nich przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie, Szkoły Podstawowej w Uniechowie, Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy i Szkoły Podstawowej w Debrznie.
 
 
 
 
 
 
 

W ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie odbyły się warsztaty z psychologiem i dietetykiem dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych z terenu gminy Debrzno.


 Fotorelacja z zajęć umiejętności uczenia się, sensoplastycznych i rytmiczno-tanecznych realizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.

 

 

 


 Fotorelacja z zajęć programowania z elementami kodowania w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć realizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki".
Fotorelacja z zajęć RYTMICZNO - TANECZNYCH w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć SENSOPLASTYKI w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


W ramach przygotowań do zajęć z zakresu umiejętności uczenia się, eksperymentalno - badawczych, sensoplastycznych i rytmicznych w ramach projektu, osoby prowadzące uczestniczyły w warsztatach z instruktażu do przeprowadzenia ww. zajęć.

 


Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" była budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w  Szkole Podstawowej w Uniechowie.


W ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" wyremontowane i wyposażone w nowe meble zostały dwie klasy Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Debrznie.


W ramach realizowanego projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" zakupiliśmy nowy sprzęt multimedialny do Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkoły Podstawowowej w Debrznie, Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy, Szkoły Podstawowej w Uniechowie oraz Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.


Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" było dostosowanie wejścia do osób z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie.

 


W okresie wakacyjnym w ramach projektu zorganizowaliśmy m.in. warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania i korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania.


 


 

Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

  realizuje projekt

pt.: „Przedszkolaki – debrzeńskie bystrzaki”

Cel projektu: wzrost dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Debrznie oraz w 4 Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt skierowany jest do:

a) 262 dzieci (141K, 121M) w wieku przedszkolnym uczęszczających do:

- Przedszkola Miejskiego w Debrznie - 170 dzieci (90K, 80M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Debrznie – 33 dzieci (17K, 16M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Uniechowie – 22 dzieci (12K, 10M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Myśligoszczy – 14 dzieci (9K, 5M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Starym Gronowie – 23 dzieci (13K, 10M),

b) 24 (24K, 0M) nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie oraz w 4 Oddziałach Przedszkolnych,

c) 60 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Debrznie oraz 4 Oddziałów Przedszkolnych.

W ramach projektu oferujemy:

a) adaptację sal w 2 Oddziałach Przedszkolnych i Przedszkolu Miejskim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowanie wejścia do Przedszkola Miejskiego w Debrznie, budowa, montaż, wyposażenie palcu zabaw w OP w SP w Uniechowie i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Debrznie,

b) wsparcie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Debrznie i 4 Oddziałów Przedszkolnych:

- zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych:

· zajęcia rytmiczno-taneczne - dla 262 dzieci,

· zajęcia eksperymentalno-badawcze dla dzieci w wieku 3-4 lat,

· zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się dla dzieci w wieku 5-6 lat,

· zajęcia z sensoplastyki dla 262 dzieci,

· zajęcia programowania z kodowaniem - dla 262 dzieci,

· wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Chojnicach dla 262 dzieci oraz 20 nauczycieli/opiekunów,


c) wsparcie dla nauczycieli:

- szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania i korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania - dla 24 nauczycieli,

- studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i pedagogiki szkolnej z psychopedagogiką kreatywności - dla 2 nauczycieli,

d) wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych (warsztaty specjalistyczne) – dla 60 rodziców:

 - warsztaty z psychologiem - rozwiązywanie problemów w rozwoju emocjonalno – społecznym u przedszkolaków (3 h na grupę),

 - warsztaty z dietetykiem z zakresu prawidłowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia (3 h na grupę).

 
Biuro projektu: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno, tel. 668 328 243.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 do 30.06.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 985 125,88 zł


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Edukacja, Działanie 03.01 Edukacja przedszkolna

 

Dołączone zdjęcia: