Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 1

Zasady przyjmowania firm do IPC


Do IPC przyjmowane są:

• podmioty różnych branż,
• podmioty korzystające z lokalnych zasobów,
• podmioty poszukujące wsparcia w fazie organizacyjnej,
• podmioty funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy,
• podmioty funkcjonujących na rynku i rozszerzających działalność o profil innowacyjny.

Podmioty w IPC otoczone są opieką przez 3 lata , po okresie inkubacji podmiot będzie realizował swe cele i rozwijał działalność poza IPC.

W trakcie naboru preferowane będą podmioty w których:

• planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych,
• przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie takie jak: technologie rolnicze, technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
• przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje efektywny popyt rynkowy.

Wymagane dokumenty:

• Formularz Zgłoszeniowy Inwestora, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
• dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej,
Krajowy Rejestr Sądowy lub innym),
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
• oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Procedura przyjęcia podmiotu do IPC:

• uzyskanie kompletu informacji w biurze IPC lub na stronie www.perlowainwestycja.pl,
• pobranie Formularza Zgłoszeniowego Inwestora, który znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania i przedłożenie wypełnionego formularza z kompletem dokumentów,
• pozytywne rozpatrzenie dokumentów podmiotu przez Dyrektora IPC,
• od negatywnej decyzji Dyrektora IPC przysługuje pisemne odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w terminie 7 dni od otrzymania tej decyzji. Burmistrz zajmuje stanowisko na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania,
• zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w IPC.

Podmiot może negocjować przedłużenie Umowy Najmu poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku do Dyrektora IPC, okres inkubacji podmiotu może zostać przedłużony decyzją Dyrektora.

Podmiotom działającym w ramach IPC oferujemy w szczególności:

• wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, magazynowej i usługowej na atrakcyjnych warunkach,
• nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej znajdującej się na terenie IPC po uzgodnieniu z administracją IPC,
• usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne,
• przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach,
• możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez IPC,
• pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami przemysłowymi,
• profesjonalną obsługę biurową.