Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha . Zlokalizowany jest w północnej...
Tereny inwestycyjne

„Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do wspierania zarówno małych lokalnych firmy jak i dużych...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 44

Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki


230 przedszkolaków z gminy Debrzno odwiedziło Eksperymentarium w Chojnicach!
Z wielką radością odkrywali ciekawostki tego miejsca i uczestniczyli w warsztatach. Łącznie 11 wycieczek odbyło się w ramach projektu  "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" i uczestniczyły w nich przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie, Szkoły Podstawowej w Uniechowie, Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy i Szkoły Podstawowej w Debrznie.
 
 
 
 
 
 
 

W ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie odbyły się warsztaty z psychologiem i dietetykiem dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych z terenu gminy Debrzno.


 Fotorelacja z zajęć umiejętności uczenia się, sensoplastycznych i rytmiczno-tanecznych realizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.

 

 

 


 Fotorelacja z zajęć programowania z elementami kodowania w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć realizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki".
Fotorelacja z zajęć RYTMICZNO - TANECZNYCH w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


Fotorelacja z zajęć SENSOPLASTYKI w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, Szkole Podstawowej w Uniechowie, Szkole Podstawowej w Myśligoszczy i Szkole Podstawowej w Debrznie.


W ramach przygotowań do zajęć z zakresu umiejętności uczenia się, eksperymentalno - badawczych, sensoplastycznych i rytmicznych w ramach projektu, osoby prowadzące uczestniczyły w warsztatach z instruktażu do przeprowadzenia ww. zajęć.

 


Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" była budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w  Szkole Podstawowej w Uniechowie.


W ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" wyremontowane i wyposażone w nowe meble zostały dwie klasy Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Debrznie.


W ramach realizowanego projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" zakupiliśmy nowy sprzęt multimedialny do Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, Szkoły Podstawowowej w Debrznie, Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy, Szkoły Podstawowej w Uniechowie oraz Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.


Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki" było dostosowanie wejścia do osób z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie.

 


W okresie wakacyjnym w ramach projektu zorganizowaliśmy m.in. warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania i korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania.


 


 

Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

  realizuje projekt

pt.: „Przedszkolaki – debrzeńskie bystrzaki”

Cel projektu: wzrost dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Debrznie oraz w 4 Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt skierowany jest do:

a) 262 dzieci (141K, 121M) w wieku przedszkolnym uczęszczających do:

- Przedszkola Miejskiego w Debrznie - 170 dzieci (90K, 80M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Debrznie – 33 dzieci (17K, 16M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Uniechowie – 22 dzieci (12K, 10M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Myśligoszczy – 14 dzieci (9K, 5M),
- Oddziału Przedszkolnego w SP w Starym Gronowie – 23 dzieci (13K, 10M),

b) 24 (24K, 0M) nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie oraz w 4 Oddziałach Przedszkolnych,

c) 60 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Debrznie oraz 4 Oddziałów Przedszkolnych.

W ramach projektu oferujemy:

a) adaptację sal w 2 Oddziałach Przedszkolnych i Przedszkolu Miejskim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowanie wejścia do Przedszkola Miejskiego w Debrznie, budowa, montaż, wyposażenie palcu zabaw w OP w SP w Uniechowie i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Debrznie,

b) wsparcie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Debrznie i 4 Oddziałów Przedszkolnych:

- zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych:

· zajęcia rytmiczno-taneczne - dla 262 dzieci,

· zajęcia eksperymentalno-badawcze dla dzieci w wieku 3-4 lat,

· zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się dla dzieci w wieku 5-6 lat,

· zajęcia z sensoplastyki dla 262 dzieci,

· zajęcia programowania z kodowaniem - dla 262 dzieci,

· wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Chojnicach dla 262 dzieci oraz 20 nauczycieli/opiekunów,


c) wsparcie dla nauczycieli:

- szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania i korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania - dla 24 nauczycieli,

- studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i pedagogiki szkolnej z psychopedagogiką kreatywności - dla 2 nauczycieli,

d) wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych (warsztaty specjalistyczne) – dla 60 rodziców:

 - warsztaty z psychologiem - rozwiązywanie problemów w rozwoju emocjonalno – społecznym u przedszkolaków (3 h na grupę),

 - warsztaty z dietetykiem z zakresu prawidłowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia (3 h na grupę).

 
Biuro projektu: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno, tel. 668 328 243.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 do 30.06.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 985 125,88 zł


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03 Edukacja, Działanie 03.01 Edukacja przedszkolna

 

Dołączone zdjęcia: